Låne penger – alt om forbrukslån uten sikkerhet

Et forbrukslån kan brukes til hva som helst. Det er heller ikke alltid nødvendig å oppgi hva pengene skal brukes til. Å sende søknad er ikke vanskelig, da informasjon om den enkelte låntaker hentes ut automatisk. Dette betyr at du kan få svar fortløpende. Det er dessuten uforpliktende å søke. Låntakere uten mulighet til å stille eiendeler i sikkerhet, tar opp usikrede lån for å finansiere for eksempel bilkjøp, ferieturer og oppussing. Lånene brukes også for å refinansiere annen gjeld. I denne artikkelen finner du informasjon om usikrede lån, samt fordeler og ulemper med disse.

Rentesatsen

Et forbrukslån kan være en fin løsning når et pengebehov melder seg. Du må likevel vise varsomhet. Du må forsikre deg om at du er i stand til å nedbetale et slikt lån, særlig når renten er høy. Når du ikke stiller sikkerhet i eiendeler, trenger banken en annen måte å forsikre seg på. Det er her rentesatsen kommer inn.

Det er viktig å vite forskjellen på nominell rente og effektiv rente. Den nominelle renten er bankens grunnrente. Den er alltid lavere enn renten du faktisk må betale. Du må forsikre deg om at renten banken reklamerer med, er den effektive renten. Det er denne du ender opp med å betale og den fastsettes individuelt. Hvor gode rentevilkår du får, avhenger av hvor godt du kommer ut av kredittsjekken. Ulike banker vektlegger ulike faktorer ved beregning av rente. Som låntaker gjelder det uansett å vise seg som betalingsdyktig.

 • Nominell rente
 • Effektiv rente

Effektiv rente inkluderer nominell rente, samt gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr. Enkelte banker kan kreve at etableringsgebyret legges inn i lånet. Andre krever at du betaler det i det lånet tas opp. Merk deg at de større bankene som regel opererer med høyere gebyrer enn de små. Dette betyr at forskjellen på nominell rente og effektiv rente er større hos storbankene. Det skal ikke store forskjeller til før du bør revurdere hvorvidt et lån er håndterlig. Hva den effektive renten blir, får du vite når din lånesøknad er ferdigbehandlet.

Forskjellige typer lån uten sikkerhet

Det finnes forskjellige typer usikrede lån. Felles for disse er at banken ikke stiller sikkerhet i personlige eiendeler. Den vanligste typen er det som kalles ordinært forbrukslån. Dette innebærer lån på mer enn 5 000 kroner, som går til diverse forbruk. De fleste lån som tas opp i Norge, faller innenfor denne kategorien.

En annen populær type lån, er refinansieringslån. Dette samler all eksisterende gjeld for å oppnå lavere rente, samt bedre gjeldsoversikt. Ved å refinansiere eksisterende lån, har du kun ett lån å forholde deg til. Låntakere med gjeld fra forskjellige aktører, benytter seg av denne løsningen.

Når du stiller spørsmålet: «hva er et forbrukslån?», får du ofte disse to lånetypene som svar. Det finnes imidlertid flere. Fleksibelt lån er det ikke alle som kjenner til. Dette betegner usikret lån som ikke blir slettet ved full innfrielse. Her betaler du kun renter på lånet dersom du tar ut penger fra kontoen. Her må du regne med årsavgift.

Et mikrolån er et annet lån uten sikkerhet med lavt beløp, gjerne mellom 1 000 og 10 000 kroner. Disse kan ha skyhøy rente, på inntil hele 9 000 %. Denne lånetypen er derfor mindre gunstig enn ordinære usikrede lån.

Et hav av långivere

Det finnes ikke mangel på tilbydere på dagens lånemarked. Utallige aktører kjemper om kundene, og forbrukere er bortskjemte med tilbydere av lån. Dette gjør det viktig å velge bank med omhu. For å finne best mulig vilkår, bør du sammenligne de ulike tilbudene som finnes. Det er lurt å sende søknad til flere banker. Slik får du en oversikt over hvordan de ulike långiverne vurderer deg. Du kan få bedre treff hos enkelte banker, da disse fokuserer på ulike aspekter ved søkeres privatøkonomi.

Sammenligningsverktøy

Det finnes ulike sammenligningsverktøy på nett som sammenligner forbrukslån, inkludert forbrukslån.no som er en av de største. Disse kan hjelpe deg med å sende søknader. Såkalte låneformidlere sender søknader til alle bankene de samarbeider med. Slik ender du opp med et stort sammenligningsgrunnlag. En låneformidler fungerer som et ledd mellom søkeren og bankene. Å benytte deg av en eller flere slike formidlere, gjør at du sparer verdifull tid. Det er i tillegg gratis å bruke låneformidlere.

Når det kommer til lån, bør du ikke velge det første og tilsynelatende beste. Det gjelder å finne det faktisk beste markedet har å by på.

 • Hør andres erfaringer før du velger låneformidler
 • Forsikre deg om at låneaktør er villig til å vise lånetilbud fra bankene
 • Antall lånektører vil fortsette å øke i løpet av de neste årene

For å få en god oversikt over hvordan utgifter beregnes, kan du bruke en lånekalkulator. Dersom du er nøyaktig i begynnelsen, vil lånets totale kostnad være som forventet gjennom hele nedbetalingsperioden.

Myter

Det finnes en del gebyrer du må forholde deg til når du tar opp lån. Det er derimot en myte at usikrede lån inkluderer skjulte kostnader. Som låntaker sitter du med hovedansvaret for lånet og økonomien. Du må derfor sette seg inn i alle medfølgende forpliktelser. Långiver er nødt til å oppgi hvilke gebyrer som gjelder. Før du tar opp et lån bør du kontakte banken for å finne ut nøyaktig hvor dyrt det vil bli. Slik forsikrer du deg om at banken oppgir det beløpet lånet skal koste, og du får en grundig oversikt. Det er ulovlig for banken å operere med skjulte kostnader.

Usikret lån og inkasso

En annen myte om lån uten sikkerhet, er at det ofte fører til inkassokrav. Du mottar kun inkasso dersom du ikke betaler det månedlige avdraget innen fristen. Da mottar du først et brev om at inkassokravet fremmes. Du vil så få ytterligere to uker til å betale beløpet. Klarer du ikke dette, må du regne med at inkassosaken aktiveres.

Bankens kredittvurdering gjøres i håp om å unngå at ting skjærer seg. Allikevel bør du også kredittsjekke deg selv. Er du ansvarlig og nedbetaler i henhold til planen, behøver du ikke bekymre deg. Slike myter kan være avskrekkende. Det er sannsynlig at slike rykter oppstår fordi uforsiktige låntakere har misligholdt lånene sine. Dette skyldes som regel mangel på kunnskap om forbrukslån, og dårlig økonomisk teft. Det er ikke lånet i seg selv som gir risiko for anmerkninger og inkasso.

Forbrukslån og regler

Det finnes mange regler for forbrukslån både utlånere og låntakere bør være klar over. Du bør unngå å oppta lån som ikke er bærekraftige, eller som du ikke vil klare å betale tilbake. Finanstilsynet stiller flere strenge krav. Banker må forlange av kundene sine at de kan håndtere en renteøkning på 5 %. Kundens totale gjeldsbelastning kan ikke overstige fem ganger årlig bruttoinntekt. I tillegg skal lån helst nedbetales innen 5 år. Dette er ekstra viktig når renten er høy. Unntaket er refinansieringslån. Dette kan du fremdeles nedbetale i løpet av 15 år.

Ulike banker stiller ulike krav til søkere. Det finnes likevel pålagte krav fra Finanstilsynet, for å tilse at kunder innfrir. Når det gjelder bankenes egne krav, er det vanlig at søker må være 23 år for å få innvilget lån. Noen banker opererer med 18 års aldersgrense, andre med 25 år. Det er også vanlig å kreve at du har hatt norsk statsborgerskap i 2 eller 3 år sammenhengende. Samtidig finnes det banker som kun krever at du er registrert i Folkeregisteret. En årlig bruttolønn på minst 200 000 kroner er også normalt.

 • Selvstendig næringsdrivende skal ha levert lignet inntekt i minst 3 år
 • Kredittsjekk blir gjennomført av alle søkere
 • Du kan som privatperson undersøke egen kreditt med gjeldsregisteret
 • Det offentlige er opptatt av å få bukt med mislighold av lån
 • Reglene kan endres jevnlig

Nordmenn låner mye

I Norge er vi særdeles «flinke» til å ta opp usikrede lån på dagen. Noen bruker disse for å fullføre julehandelen. Andre investerer i ny bil, eller oppussingsprosjekter. Det finnes også tilfeller der studenter har tatt opp usikret lån, for å finansiere basisutgifter under studietiden. Et lån kan være et fint supplement til privatøkonomien. Dette så lenge du vet hva du gjør, og de rette forholdsreglene tas.

Bruksområder og økonomiske problemer

Hva du har planer om å bruke pengene til vil gi en pekepinn om det er gunstig å ta opp lån. Det kan være fristende å finansiere en ferietur med et usikret lån nylig innvilget. Dette er derimot ikke en avgjørelse som bør tas spontant. Du bør kjenne din egen privatøkonomi og betjeningsevne godt før du tar opp lån. Alle involverte parter fortjener en positiv låneopplevelse.

Det finnes mennesker som nedbetaler gjeld på over ti ulike lån og skylder flere millioner. Høy usikret gjeld vekker bekymring. Du kan unngå å havne i økonomiske problemer, dersom du kjenner til alle vilkår som gjelder for det aktuelle lånet. Undervurder heller ikke den høye renten. Høy rente betyr at det totale beløpet kan bli veldig høyt over lenger tid. Et billig lån uten sikkerhet, er et lån som nedbetales så raskt som mulig.

Forbrukslån eller kredittkort?

Om du ønsker deg et lån uten sikkerhet, står valget gjerne mellom forbrukslån eller kredittkort. Nedbetalingstiden er avgjørende her. Fordelen med kredittkort, er at du har pengene tilgjengelig igjen etter å ha nedbetalt kortet. Dette kan imidlertid friste deg til å bruke mer penger enn du ellers ville gjort. Har du mulighet til å nedbetale lånet raskt, kan kredittkortet være passende. I tillegg er det færre gebyrer knyttet til dette. Ønsker du å låne høyest mulig beløp, bør du imidlertid gå for forbrukslån. Dette gir deg langt større summer å bruke. Det er ikke alltid et kredittkort kan realisere drømmen.

Renter og nedbetalingstid

Når det er snakk om et større beløp, er det som regel også snakk om lengre nedbetalingstid. Både forbrukslån og kredittkort er kjent for høy rente. Den årlige renten er ofte mye lavere på et lån for forbruk, enn på kredittkort. Renteforskjellen gjør at det kan bli billigere med et forbrukslån over tid. Dette gir et større, og mer langsiktig beløp enn kredittkort. Mange søkere foretrekker dog kredittkort. Dette ikke inkluderer verken etableringsgebyr eller lang søknadsprosess for å motta pengene.

Samlet kostnad for et lån og dets effektive rente, blir lavere ved større beløp, over lenger tid. Når du søker om usikret lån, følger det ofte med en nedbetalingsplan. Denne gir deg en bedre oversikt over egen gjeldssituajon. Når forbrukslånet i tillegg er et annuitetslån, vet du hva du skal betale hver måned. Slik blir det enklere å sette av et beløp hver måned. Noen lån gir dessuten avdragsfrihet. Dette gir en et lite pusterom i løpet av perioden lånet skal nedbetales.

 • Annuitetslån betales med like store terminbeløp til lånet er innfridd

Mer om kredittkort

Med kredittkort har du alltid penger tilgjengelig, og kan bruke kreditten flere ganger. Dette forutsetter at du nedbetaler utestående beløp jevnlig, og ikke bruker opp hele beløpet. Dette betyr at du ikke skal bruke opp all tildelt kreditt, uten å tilbakebetale. Du får en kredittgrense å forholde deg til, men denne grensen bør ikke nås. Kredittkortpenger er tross alt bankens penger, ikke dine egne. Trekker du over, kan du risikere overtrekksgebyr. Dersom du er bekymret for egen tendens til å bruke mer penger enn du har, søk heller lån.

Automatisert søknadsprosess

I dag kan du søke lån digitalt, ved hjelp av noen grunnleggende opplysninger om deg selv. En søknad inneholder blant annet ønsket lånebeløp, fødselsnummer, navn, telefon og e-postadresse. I tillegg gjelder informasjon om din egen livssituasjon, som sivilstatus, barn, bo- og arbeidsforhold, gjeld og lignende. Eventuell medsøker må også oppgi informasjon om seg selv.Långiver bruker disse opplysningene for å kartlegge den enkelte søkeren og alt går automatisk. Det er som regel ikke nødvendig å vente lenge på svar. Du bør likevel være forsiktig med å takke ja til et lån like raskt.

Det er relativt enkelt å søke, men å svare på søknaden er en annen sak. Her gjelder det å vite hva du går til. Slik forsikrer du deg om at lånet du skal ta opp, faktisk er en god løsning. Det er mye planlegging som skal til, for å komme deg gjennom nedbetalingsperioden. Gi deg selv det beste utgangspunktet for at usikret lån blir et positivt innslag i livet. Gjør en god planlegging på forhånd, og ta de rette forholdsreglene. Ikke vær naiv overfør medførende forpliktelser.

Tips til deg som skal ta opp usikret lån

Du må vite hva du gjør når du tar opp lån. Vurder din egen privatøkonomi grundig, da du kjenner din egen økonomi best. En ansvarlig låntaker kartlegger egne månedlige utgifter. Slik ser du hvor mye som blir til overs. Pengene til overs, må veies opp mot lånets månedlige kostnad. Videre må det lages en komplett oversikt over disse. Her er det spesielt viktig å ta høyde for den effektive renten. Er du pragmatisk og realistisk, skal dette gå fint.

Det er også viktig ikke å låne mer enn du trenger. Jo mindre du låner, desto raskere kan du nedbetale hele beløpet. Ikke bare er det billigere å bli ferdig med nedbetaling raskt, men også befriende. Det lover godt for din egen økonomiske fremtid, dersom du beviser at du kan håndtere usikre lån med høye renter. Lag et budsjett som skal sørge for at du klarer nedbetalingen. Slik gir du deg et godt utgangspunkt for å kunne betjene lånet du vil oppta.

 • Vurder privatøkonomien, og kartlegg utgifter
 • Effektiv rente er nominell rente, inkludert gebyrer og avgifter
 • Sett opp budsjett for bedre oversikt

Nedbetalingstid

Nedbetalingstid er avhengig av betalingssituasjon og lånebeløp. Har du mulighet for å betale mer per måned enn planlagt, er det absolutt lurt. Du kan når som helst innfri et lån uten ekstra kostnader. Selv om det kan friste å ikke betale ekstra i måneden, kan du spare mye på dette i lengden. Du blir fortere gjeldsfri dersom du disiplinerer deg selv til fornuftig bruk av ekstra inntekt. Vær oppmerksom at det er mye penger å spare ved å redusere nedbetalingstiden.

Unngå å gå på en smell

Du bør rådføre deg med personer med god erfaring dersom du skal oppta lån for første gang. Dersom du er ung og uerfaren, kan banker bli skeptiske. Dette er ofte grunnen til at de avslår søknader. Når bankene kredittvurderer deg, prøver de å kartlegge hvorvidt risikoen for mislighold er stor. Ta en helhetsvurdering av deg selv dersom du får avslag på en søknad. Dette kan bety at du ikke har like god økonomisk sans som først antatt.

Mange har erfaring med å nedbetale studielån med lav rente gjennom Lånekassen. Et usikret låns høye rente, kan derimot gjøre nedbetalingen mindre lettvint. Et studielån nedbetales gjerne med rente på mellom 2 % og 3 %. Et ordinært forbrukslån har normalt en effektiv rente på mellom 6,9 % og 40 %. Dette påvirker månedlig beløp og nedbetalingstid. Dette må du være oppmerksom på før du takker ja til et lån. De høye rentene er også med på å forklare hvorfor det er krav om kredittsjekk. Jo bedre poengsum i kredittsjekken, desto bedre vilkår.

Kredittscore

En kredittscore er et tall i et intervall, for eksempel mellom 0 og 100. Det gjelder å få et så høyt tall som mulig. Får du et lavt tall, bør du vurdere om dette er rett tidspunkt å oppta et usikret lån på. Det er mange faktorer som påvirker hvor høy poengsum du får. Selv om ulike banker vektlegger ulike ting, finnes det en del gjengangere. Her er alder, inntekt og betalingsanmerkninger nevneverdig. I tillegg til hvorvidt man er selvstendig næringsdrivende, antall bostedsendringer og inkassosaker. Jo høyere inntekt, desto bedre. Variasjon i inntekt ses ikke på som noe positivt.

Kredittscore avgjøres av helhetsinntrykket banken får av søker. Dette inntrykket fås gjennom en kombinasjon av data om den enkelte, og statistisk atferd. Kanskje du vet at du har tatt alle forholdsregler for å unngå mislighold, men dette vet ikke banken. Data og statistikk røper lite om personlige egenskaper og betalingsvilje. Det blir dermed brukt viktige faktorer som bruttoinntekt. Yngre søkere har lavere betalingshistorikk, og vil gjerne få lavere poengsum. Dersom du har endret bosted ofte, ses også dette på som negativt. Det vitner om mangel på stabilitet.

Innvilget forbrukslån med betalingsanmerkning

Å få godkjent en lånesøknad kan være vanskelig hvis med betalingsanmerkninger, eller aktive inkassosaker. De fleste banker vil avslå søknader fra søkere som med slike anmerkninger viser dårlig økonomisk teft. Noen banker er imidlertid villige til å hjelpe. Det kan ofte kreves at det stilles sikkerhet i bolig. Slik blir ikke dette et usikret lån likevel. Du bør vurdere om det er forsvarlig å søke om flere lån, dersom du allerede sliter økonomisk. Da er det bedre å løse økonomiske problemer, før du bestemmer deg for å ta opp et nytt lån.

Du kan ikke gjemme en betalingsanmerkning fra banken da denne alltid vil dukke opp under en kredittvurdering. Betalingsanmerkningen vil derimot ikke lenger vises dersom du nedbetaler gjelden. Anmerkninger skal slettes etter du har gjort opp for deg. Dette bør motivere deg til å kvitte deg med gammel gjeld. Slik kan du i fremtiden oppnå høyere kredittscore. Ansvarlige långivere lar deg ikke ta opp mer lån enn de tror du kan betjene. Dette gjør det viktig å kun forholde seg til trygge aktører.

Refinansiering

Det kan i noen tilfeller friste å søke om refinansiering. Dette gjøres for å samle og bli kvitt gjeld og betalingsanmerkninger. Her er enkelte banker behjelpelige, da refinansiering er ment for å løse opp i økonomiske vansker. En uforpliktende prat med långiver om hvilke muligheter som finnes, kan være god idé. Det er lurt å vise at du ønsker å låne for å ordne opp i egen privatøkonomi. Husk at det er bedre å nedbetale raskt, selv om refinansieringslån har lenger nedbetalingstid. At du raskt kan bli kvitt anmerkningene, bør motivere deg til å nedbetale mest mulig månedlig.

Medsøkere

Det stilles gjerne høye krav til inntekt for folk som søker om lån uten sikkerhet. Da kan det være gunstig å søke sammen med noen andre. Det er vanlig at familiemedlemmer stiller som medsøkere, som en forelder. Medsøker bør være sikker på at hovedsøker har stabil økonomi og betalingshistorikk. Den bør også ha en gjennomtenkt nedbetalingsplan, samt at medsøker selv står i en økonomisk stand til denne rollen. Du bør dessuten kun stille som medsøker dersom du synes låneformålet virker fornuftig. Å være medsøker medfører et stort ansvar.

Ansvarsavtale

Skulle noe gå galt og hovedsøker ikke kan betjene lånet, faller ansvaret på medsøker. Skulle både hovedsøker og medsøker misligholde lånet, vil det få negative konsekvenser for begge parters kredittscore. Medsøkers inntekt står som en like viktig sikkerhet på lånet som hovedsøkerens. Den som skal fungere som medsøker, bør sammenligne sin egen rolle med den hovedsøker har. Hovedsøker og medsøker må ta lånet like mye på alvor. Dere bør på forhånd bli enige om hvordan eventuelle problemer tilknyttet betjening, skal håndteres. Lag en avtale mellom dere, før dere oppsøker banken.

 • Lag en skriftlig avtale mellom hovedsøker og medsøker
 • Begge søkere stiller slik bedre rustet ved uforutsette hendelser
 • Medsøker med god økonomi gir bedre lånevilkår, som gunstigere rente
 • Ha et nært og godt forhold til medsøker

Fast inntekt gir lavere rente

Dersom du har en fast årlig inntekt på minimum 120 000 kroner, har du større sjanse for å få innvilget lån. Slik vil du også kunne vise til god betalingshistorikk. Du bør derimot ikke søke dersom inntekten er ustø, eller du sliter med ubetalt gjeld og betalingsanmerkninger. Fast inntekt er spesielt lovende, fordi det vitner om at du kommer til å ha stabil inntekt i fremtiden. Dette er naturligvis et stort pluss for banken. Det er likevel lurt å ha oppsparte midler, som kan brukes til nedbetaling av lån. Dette i tilfelle uforutsette hendelser.

Det er en stor risiko dersom du kommer i en situasjon hvor du ikke kan nedbetale lånet ditt. Da risikerer du at saken først går til inkasso, og deretter til namsmannen. Her kan du ende opp med å bli stående i et offentlig register i årevis. Mislighold forekommer til tross for myndighetenes og bankenes strenge krav. Man kan undre seg hvorfor. Det er lett å bli uforsiktig når du først har fått innvilget lån. Du får bekreftet for deg selv at banken har vurdert deg som betalingsdyktig. Dette er imidlertid ingen grunn til å begynne å ta for lett på det medfølgende ansvaret. Snarere tvert imot.

Flere mislighold

Det er først når du har fått innvilget et usikret lån, at alvoret begynner. Plutselig har du et gunstig pengebeløp å bruke på hva du vil, klar til å realisere drømmer. Enten det er ny bil eller oppussing, er det spennende å endelig kunne bruke det store beløpet du har drømt om. Det er imidlertid viktig ikke å la seg bli revet med. Enkelte banker lar en ta opp inntil 600 000 kroner i usikret lån.

Mislighold forekommer oftere ved usikrede lån enn ved sikrede. Mange mener dette skyldes at låntakere med ustabil privatøkonomi ofte er de som tar opp slike lån. Det kan være noe sannhet i dette. Det er også sannsynlig at det rett og slett skyldes slurv fra låntakers side. Kjenner du ikke godt nok til de spesielle rentevilkårene, kan det gå galt. Derfor er det viktig å ruste seg med tilstrekkelig kunnskap om hva usikrede lån innebærer. Finanstilsynet legger fram rapporter hvert halvår. Der har både analyser og risikovurderinger av finansmarkedet blitt foretatt. Resultatet varierer, men generelt er den samlede gjelden hos nordmenn stor.

Bedre vurderinger

Låntakere må oppfordres til å foreta forsvarlige og godt gjennomtenkte vurderinger, før de søker om lån. Slik kan det skapes en bedre lånekultur. Det er ikke gitt at det er lånene og deres vilkår som er ansvarlig for at mange trår feil. Dette skyldes heller nordmenns manglende kunnskap om lån uten sikkerhet. Særlig er det unge låntakere mellom 18 og 29 år, som ikke klarer å betjene egen gjeld. Dette vitner om at det er mangel på erfaring, og naivitet som spiller inn. Ved hjelp av større fokus på kollektiv opplysning, kan man i fremtiden snu den vonde trenden som sees i dag.

Oppsummering

Et usikret lån kan hjelpe deg med å få realisert din kostbare drøm. Det følger likevel en del ansvar med dette. Enkelte ender opp med å misligholde lånet, da de undervurderer den høye, effektive renten. Dette hender også dersom du ikke planlegger godt nok. Nordmenn bruker slike lån til ulike situasjoner. Mange setter pris på at det ikke stilles sikkerhet i eiendeler. Banken gjennomfører en grundig kredittvurdering av alle søkere. Dette for å undersøke dine betjeningsmuligheter. Kommer du dårlig ut av denne, risikerer du å få søknaden avslått.

Noen velger å ta opp lån med en medsøker, for bedre vilkår. Du bør sammenligne tilbud for å motta gode låneavtaler – låneformidlere er flinke til dette. Da får du sendt uforpliktende søknader til flere banker, helt gratis. Det tar tid å finne det rette tilbudet, men ikke ta avgjørelser om lån for raskt. Det gunstigste lånet er det du kan håndtere på best mulig vis, samtidig som det dekker dine behov.